ustanova za cjeloživotno učenje adria

Ustanova za cjeloživotno učenje ADRIA jedina je na području Republike Hrvatske čiji su obrazovni programi u potpunosti usmjereni na održivi razvoj i zaštitu okoliša.

VIZIJA

Naša je vizija ostvarivanje održivog razvoja u svim segmentima ljudskog djelovanja a temeljem najnovijih znanstvenih dostignuća te primjenom najbolje prakse u upravljanju svim sastavnicama okoliša.

MISIJA

Srednjoškolskim programina, programima prekvalifikacije, usavršavanja i pohađanjem radionica, obrazovati polaznike koji će stečenim  znanjima i vještinama  ostvarivati temeljna načela održivog razvoja u upravljanju, provedbi i nadzoru aktivnosti u trgovačkim društvima, nevladinim udrugama, jedinicama lokalne samouprave i općenito, u svim segmentima društva.

TIM

Naš stručni tim je multidisciplinaran i sastoji se od vrhunskih stručnjaka kako bi polaznici programa obrazovanja dobili kvalitetan program i vrhunske kompetencije rada.

NAJAVA PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM

Prijavite se na naš newsletterKontaktirajte nas.

Prijedloge, pohvale, zahvale, upiti, kritike i zahtjeve šaljite uvijek kad ih imate. Odgovore ćemo Vam pokušati dati u najkračem mogućem roku.